วิชา ง23106 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้น ม.3
ระบบส่งงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทพศิรินทร์

.........................................................................

**คำเตือน** กรุณาอ่านคำแนะนำให้ครบถ้วนก่อนส่งงาน
ส่งงานได้ครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง

  21 พฤษภาคม 2565 วันที่ส่ง
เลขประจำตัวนักเรียน * เลขประจำตัว 5 หลัก
 
ชื่อ-นามสกุล
 
ชั้น เลขที่
 

แนบไฟล์งาน
* ชื่อโฟลเดอร/ชื่อไฟล์ ์เป็นเลขที่_เลขประจำตัว .c หรือ .cpp เท่านั้น

แก้ไขงาน ให้ใส่รหัส เป็น 30xyy
x คือ ห้อง yy คือ เลขที่ เช่น 30201 คือ ม.3/2 เลขที่ 1
@ครูเอก เสฏฐวุฒิ โรงเรียนเทพศิรินทร์
aek.settawoot@debsirin.ac.th

ที่ตั้ง 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100