คำสั่งแสดงผลข้อความ

Topic Progress:

ฟังก์ชั่น printf() สำหรับแสดงผลข้อความทางหน้าจอ

การแสดงผลออกทางจอภาพสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากทีสุดก็คือ การเรียกใช้ฟังก์ชั่น printf() ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐานในโปรแกรมภาษาซี โดยใช้สำหรับแสดงข้อความ หรือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการของนิพจน์ออกทางจอภาพ โดยมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

รูปแบบที่ 1
printf (“ข้อความ”) ;

printf (“Debsirin School ”) ;

ผลลัพธ์ของโปรแกรม คือ  Debsirin School

รูปแบบที่ 2 
printf (“ข้อความ %รหัสรูปแบบ” , นิพจน์);

printf (“ x + y = %d”,5+6) ;

ผลลัพธ์ของโปรแกรม คือ  x + y = 11

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง printf()